Odborný program

Téma: Homeostáza a voda

17:00
Úvod do problematiky, R. Vlasák

17:10
Walter Cannon – Homeostáza, R. Rokyta

17:30
Úloha a metabolismus vody v organismu, F. Kožíšek 

18:00
Diskuse + závěr semináře

18:30
Raut