Odborný program

Téma: Homeostáza a tuková tkáň

17:00
Úvod  do  problematiky, R. Vlasák

17:10
Claude Bernard – Milieu intérieur, R. Rokyta

17:30
Tuková  tkáň a její interakce s vnitřním prostředím, L. Rossmeislová     

18:00
Diskuse + závěr semináře

18:30
Raut