Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

je mojí milou povinností, pozvat vás na již dvanáctý ročník "Rokytova odpoledne". 
Tento seminář vznikl jako netradiční forma narozeninové oslavy, kdy se nosným tématem, vedle vlastní gratulace oslavenci, stala problematika homeostázy. Uplynulé ročníky potvrdily, že filozofie homeostázy, tak jak ji koncipoval Claude Bernard a formuloval Walter B. Cannon, je nejen trvale inspirující, ale i sjednocující prvek současné atomizované medicíny. Ukázalo se, že vedle setkání s přáteli, je nejpřínosnějším prostor pro živou diskusi k probíraným tématům. Program se vždy snažíme koncipovat tak, aby na diskusi zbyl dostatečný prostor. 
Letošním hlavním tématem je voda. Byl to Claude Bernard, který jako první formuloval myšlenku našeho dvojího životního prostředí. Nestabilní – zevní a stabilní – vnitřní. Právě od vody, se odvíjí veškerá problematika enviromentu jak zevního, tak vnitřního. Extracelulární či intersticiální tekutina je svým složením, množstvím, ale i cirkulací , zodpovědná za stabilitu tkáňového prostředí. 
Je s podivem, že například na rozdíl od krve, je fyziologii a patofyziologii vody v organismu věnována jen okrajová pozornost. Tento nedostatek naším seminářem pravděpodobně nevyřešíme, ale v rámci diskuse o vodě, nejen u vody, padne jistě řada podnětných myšlenek. 

Spolu s profesorem Rokytou se těším na setkání. 
 
MUDr. René Vlasák


------------------------------------------

Partner akce:
 

servier-web.jpg