Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

s velkou radostí, ale i mírnou organizační nejistotou, si vás dovoluji pozvat na již čtrnáctý ročník „Rokytova odpoledne“. Pozorný účastník předchozích seminářů si jistě všiml, že vypadl ročník XIII. Důvodem není pověrčivost, ale jak je všem jistě jasné Covid 19.

S ohledem na epidemiologickou situaci se letošní seminář neuskutečnil v tradičním lednovém termínu. Místo data v období narozeninových oslav prof. Rokyty, jsme zvolili dubnové datum, které se váže k oslavě jeho jmenin. Jméno Richard má keltský původ, vyvinulo se ze staroněmeckého Ríchard, kde slovo „rík/ríh“ znamená „vladař“ a „hart“ silný. Většinou se překládá jako „mocný vladař“, „silný vládce“ nebo „přísný král“. Myslím, že se jedná o výstižnou charakteristiku našeho oslavence a tak naším seminářem v tomto náhradním termínu jen podtrhneme význam jeho osobnosti.

Problematika homeostázy se jako červená nit táhne všemi našimi semináři. Nebude tomu jinak ani letos, kdy hlavním tématem bude Covid 19, oxidační stres a stárnutí

Program našeho setkání se vždy snažím koncipovat tak, aby byl dostatečný prostor na diskusi. Covid 19 je natolik žhavé téma, že můžeme očekávat opravdu „živou“ polemiku. Polemika je kořením všech našich setkání, na které se spolu s prof. Rokytou moc těšíme. 

MUDr. René Vlasák
 
Konference se koná ve spolupráci se společností SERVIER


servier-web-(1).jpg