Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

je mi ctí, že vás mohu po roce opět pozvat na seminář s názvem „Rokytovo odpoledne“.
Letos volně navazujeme na loňské téma mikrocirkulace, kdy pozornost budeme věnovat vztahu homeostázy k interstitiu a zaměříme se na využití flavonoidů.
Zdraví a homeostáza jsou spojené nádoby. Jedná se o abstraktní pojmy, obdobně jako je svoboda, láska, štěstí nebo i demokracie, kde dobře chápeme obsah, ale hůře je exaktně definujeme. Přesto nebo právě proto nás to nezbavuje povinnosti tento obsah trvale hledat, kultivovat a ochraňovat.
Homeostázu můžeme označit za univerzální klíč ke zdraví a to jak z mikro, tak i z makro pohledu. Jsem přesvědčen, že interstitium má jednu z hlavních rolí při jejím udržování.
Flavonoidy pak mají potenciál významně stabilizovat či harmonizovat tento dynamický děj. 

Milý přátelé, kamarádi, nepředpokládám, že náš seminář bude klíčovým mezníkem v bádání nad uvedenými tématy, ale bezesporu je příležitostí opět se setkat a v přátelské atmosféře si o nich popovídat. A na to se společně s prof. Rokytou moc těšíme. 

MUDr. René Vlasák


Konference se koná v důstojném prostředí Lékařského domu ve spolupráci se společností SERVIER.


servier-web-(1).jpg