Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

je mi ctí a milou povinností, pozvat vás na již jedenáctý ročník Rokytova odpoledne. Z původní jednorázové akce vznikly pravidelné lednové semináře, jejichž základním tématem se stala problematika homeostázy. Uplynulé ročníky potvrdily, že filozofie homeostázy, tak jak ji koncipoval Claude Bernard a formuloval Walter B. Cannon, je nejen trvale inspirujícím tématem, ale postupně se může stát sjednocujícím, respektive integrujícím prvkem současné atomizované medicíny. Dále minulé ročníky ukázaly, že nejpřínosnějším, vedle setkání s přáteli, je prostor na živou diskusi k probíraným tématům. Proto je program koncipován tak, aby právě na diskusi byl dostatečný prostor. Vedle politiky a kopané, téma tukové tkáně patří k nejčastěji diskutovaným tématům , na které má každý z nás poměrně ,, jasný “ názor. Jsem moc zvědav, jak se naše názory po tomto semináři budou integrovat. 

Jménem profesora Rokyty i svým si Vám dovoluji popřát klidný a pohodový konec letošního roku a v lednu se těším na setkání.

MUDr. René Vlasák