Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

je mi velkou ctí, že Vás mohu pozvat již na patnáctý ročník „Rokytova odpoledne“. Místo tradičního lednového data jsme i letos z organizačních důvodů zvolili dubnové datum, které se váže k Richardovým jmeninám.

V předchozích ročnících byla naším hlavním tématem homeostáza. Nebude tomu jinak ani letos, kdy hlavní pozornost věnujeme problematice mikrocirkulace. Je to pojem označující oběh tělních tekutin (krve, tkáňové tekutiny, lymfy) na úrovni jednotlivých tkání. Mikrocirkulace představuje základní „motor“ či mechanismus udržující a regulující homeostázu organismu.

Program našich seminářů koncipujeme vždy tak, aby byl dostatečný prostor pro diskusi a to nejen v rámci odborného programu, ale i v rámci našich přátelských setkání na které se spolu s prof. Rokytou moc těšíme. 

MUDr. René Vlasák


Konference se koná v důstojném prostředí Lékařského domu ve spolupráci se společností SERVIER.


servier-web-(1).jpg