Všeobecné informace

HLAVNÍ TÉMA
Homeostáza a tuková tkáň

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
23. ledna 2019

Ústav fyziologie 3. LF UK
Ke Karlovu 4,
120 00 Praha 2