Všeobecné informace

HLAVNÍ TÉMA
Homeostáza a voda​

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
21. ledna 2020, od 17:00

Ústav fyziologie 3. LF UK
Ke Karlovu 4,
120 00 Praha 2